انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
شماره چهارم نشریه انجمن علمی فیزیک (شتاب)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره چهارم نشریه انجمن علمی فیزیک (شتاب)

بزودی در دسترس دانشجویان

شماره چهارم نشریه انجمن علمی فیزیک در حال آماده سازی است.این نشریه علمی که اولین و تنها نشریه دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت می باشد اردیبهشت ماه امسال دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.15523.fa.html
برگشت به اصل مطلب