انجمن علمی دانشجویی- ریاضی
سمینار معرفی قابلیت اعتماد و کاربرد آن در صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/20 | 

انجمن علمی دانشکده ریاضی برگزار کرد.

سمینار با موضوع معرفی قابلیت اعتماد و کاربرد آن در صنعت با سخنرانی آقای دکتر احمدی شنبه 14/9/1394 ساعت 11:30 الی 13 در دفتر دانشکده ریاضی واقع در طبقه پنجم دانشکده برگزار شد.

در این سخنرانی مفاهیم پایه ای قابلیت اعتماد عمدتا با بهره گیری از مفاهیم احتمالات و فرایند های تصادفی به منظور مدل بندی تصادفی فرسودگی و نگهداری و تعمیر (نت) سیستم های در حال فرسوده مورد بحث قرار گرفت. همچنین ضمن آشنایی با مفاهیم پایه ای قابلیت اعتماد به برخی از کاربرد های مهم این مفاهیم و ارتباط آن با شاخه های دیگر علوم مهندسی پرداخته شد. از جمله آن میتوان به نقش کاربردی مدل بندی تصادفی در

  • تشخیص از کار افتادگی (شکست) سیستم
  • پیش بینی فرایند فرسودگی سیستم
  • جلوگیری از کار افتادگی ناگهانی سیستم (نگهداری پیشگیرانه)و لذا اجتناب از هزینه گزاف از کار افتادگی آن

ارائه استراتژی بهینه نگهداری و تعمیر به منظور کمینه شدن هزینه حاصل از نگهداری و تعمیر سیستم شاره کرد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7842.44924.fa.html
برگشت به اصل مطلب