انجمن علمی دانشجویی- ریاضی
جشن معارفه انجمن علمی ریاضی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/15 | 

انجمن علمی ریاضی برای دانشجویان جدید الورود سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری جشن معارفه را برگزار کرد.هدف از این جشن اشنایی دانشجویان با اعضای هیئت علمی ، کارکنان دانشکده ، گروه های دانشجویی و فضای دانشکده بود.هدایای انجمن علمی در بدو ورود دانشجویان  به مراسم ، اهدا گردید. همچنان در این مراسم از تیم المپیاد دانشکده ریاضی تقدیر شد . از دیگر برنامه ها سخنرانی استاد پیشکسوت  پروفسور شید فر ، سخنرانی دکتر نجفی خواه ریاست دانشکده ،برگزاری مسابقه و اهدای جایزه به نفرات برتر  و معرفی انجمن علمی و اعضا بود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7842.44870.fa.html
برگشت به اصل مطلب