انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
گفت‌و‌گویی معمارانه با بابک شکوفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

جهت آشنایی دانشجویان بالاخص دانشجویان جدید‌الورود با فضای کاری و نحوه‌ی به عمل رساندن یک پروژه در واقعیت انجمن علمی تصمیم برآن گرفت تا از یکی از دانشجویان موفق فارغ‌التحصیل دانشکده بابک شکوفی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1375، عضو هیئت موسس جامعه مهندسان معمار ایران در سال 1379، دبیر کمیته اجتماعی جامعه مهندسان معمار ایران در سال 1382، برنده اول جشنواره معماران جوان سال 1380، طراح پروژه‌های فرهنگی، اداری، تجاری و مسکونی از جمله: پردیس سینمایی تماشا، پردیس سینمایی آزادی، دیوان عدالت اداری، مجتمع تجاری و اداری طلای سفید بجنورد، طرح بازسازی بافت فرسوده آفتاب گرگان جهت پرداختن به مسائل ذکر شده دعوت به عمل آورد.

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7840.48630.fa.html
برگشت به اصل مطلب