انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
برگزاری گردهمایی روز مهندس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/16 | 

انجمن علمی دانشکده‌ی مهندسی عمران  دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به برگزاری اولین گردهمایی سالیانه‌ نمود. با توجه به مناسبت روز مهندس این گردهمایی به عنوان گردهمایی "روز مهندس" باحضور اساتید محترم دانشکده و رئیس دانشکده برگزار گردید که شامل قسمت‌های متنوعی از جمله صندلی داغ، پخش کلیپ‌های خنده‌دار،مسابقه، مصاحبه، پذیرایی و ... بود.

این گردهم آیی 15 اسفندماه در امفی تئاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار گردید.

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.49168.fa.html
برگشت به اصل مطلب