انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
برگزاری کارگاه "آشنایی و تشریح بورس"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/12 | 

انجمن علمی دانشکده‌ی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری دفتر فرهنگی، سمینار آشنایی و تشریح بورس را برگزار کرد؛                                                        

این سمینار در دو جلسه برگزار شد. جلسه ی اول روز چهارشنبه 1 دی، با تدریس محسن تقی نژاد و جلسه دوم 2 دی، با تدریس فرشاد شبانکاره برگزار گشت. این سمینار در آمفی تئاتر شهید شهبازی در دانشکده‌ی صنایع برگزار شد.            

0

AWT IMAGE

0                           

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.48907.fa.html
برگشت به اصل مطلب