انجمن علمی دانشجویی- معرفی
معرفی انجمن علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لوگو

به منظور تشویق و برنامه‏ریزی برای دانشجویان جهت انجام فعالیت‏های فوق برنامه علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بعنوان فعالترین دانشگاه در زمینه ایجاد و سازماندهی انجمن‏های علمی دانشجویان طی سالهای گذشته در بین دانشگاه­های کشور بوده است. از اهداف مهم انجمن‏های علمی دانشجویان ایجاد روحیه همکاری در بدنه دانشجویی دانشگاه است. شرکت در مسابقات علمی، چاپ نشریات علمی در دانشکده‏ها، انجام طرح‏های پژوهشی و ... از اهدافی است که انجمن‏های علمی دنبال می‏کنند. در همین ارتباط کمیته­های مختلف نظیر کمیته نشریات علمی دانشجویی، کمیته مالی، کمیته روابط عمومی و کمیته فیلم، از زیر قسمتهای دفتر مرکزی انجمن‏های علمی دانشگاه است که تحت نظارت مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فعالیت می نمایند.

به منظور پیگیری اهداف تشکیل انجمن‏های علمی دانشجویی ، حمایت وگسترش کمی وکیفی وایجاد هماهنگی‏های لازم درباره آنها، دفتر مرکزی انجمن‏های علمی دانشجویی ازاسفندماه 83 درحوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی تشکیل گردید.

انجمن‏های علمی دانشجویی کانون‏هایی هستند که با حضور خود جوش دانشجویان مشتاق و کنجکاو و با هدف ارتقاء سطح علمی خود و جامعه شکل می گیرند. جوان بودن و آرمان‏گرایی اعضا، هنگامیکه با یکدیگر فعالیت دارند، باعث تغییر در مدل های ذهنی و ایجاد تصویر آرمانی مشترک میان آنها می شود.

ایجاد تصویر آرمانی مشترک، یادگیری تیمی را افزایش داده و بدین ترتیب و درصورت هدایت صحیح، نگرش آنها نسبت به مسائل نظام گرا خواهد شد و این موضوع خود در حل بسیاری از مسائل جامعه، اثرات مفیدی خواهد گذاشت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7852.10347.fa
برگشت به اصل مطلب