انجمن علمی دانشجویی- ریاضی
برگزاری کارگـاه «کشـف فرصـت»

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | 

فرآیند کشف فرصت شامل مراحل مختلفی است که از جمله مهم­ترین آن­ها اکتشاف، پرورش و منطبق‌سازی با وضعیت فعلی و پرداختن به جزئیات است. هر یک از مراحل ذکر شده اهمیت به سزایی را بر نتیجه خواهند داشت که تسلط افراد بر آن­ها ضروری است.

انجمن علمی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای تقویت مهارت در مراحل کشف فرصت و ایجاد نگرش کارآفرینانه در دانشجویان، تصمیم به برگزاری کارگاه «کشف فرصت» گرفت.

این کارگاه روز چهارشنبه، مورخ 24 آذر ماه سال 1395، تشکیل شد. مدرس کارگاه، مهندس عطا ناصری، مؤسس و عضو هیات مدیره شرکت آیریک، درمورد مباحثی از جمله تشخیص ایده­های پول­ساز، یافتن منابع و شرکای کلیدی و ارزیابی هزینه­ها و جریان درآمدی در مدل کسب و کار، صحبت نمودند.

در طول گارگاه، حاضرین در تمامی بحث­ها تعامل داشتند و بین آنان مذاکره صورت می­گرفت. لذا پس از گذشت نیمی از زمان کارگاه، حاضرین گروه­های دو نفره تشکیل دادند تا با توجه به مباحثی که آموزش داده شد، یک مدل کسب و کار را مطرح سازند و پیرامون آن صحبت کنند.

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=62.7842.48903.fa
برگشت به اصل مطلب