انجمن علمی دانشجویی- ریاضی
گپ جبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۲۰ | 

انجمن علمی دانشکده ریاضی گپ  جبر را برگزار کرد.

انجمن علمی ریاضی در راستای عمومی کردن ریاضیات و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با گرایش جبر  ،گپ جبر را برگزار کرد.

  گپ جبر با حضور دکتر حسینی پور ، استاد دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران  برگزار  شد.

سخنران:

دکتر حسینی پور

زمان :

شنبه 7 /9/1394 ساعت 11:30 الی 12:30

مکان:

کلاس 430 طبقه چهارم دانشکده ریاضی

امید است تا در این مراسم ضمن معرفی جامع رشته جبر و فرصت های مطالعاتی و پژوهشی آن و فراهم شدن بستر مناسب تحقیقاتی ، دانشجویان به این گرایش از ریاضی علاقه مند تر گردند .

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7842.44922.fa
برگشت به اصل مطلب