انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مواد و متالورژی
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار آباکوس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | 

کارگاه نرم افزار ABAQUS توسط انجمن علمی دوره پانزدهم به جهت آشنایی مقدماتی دانشجویان با این نرم افزار و همچنین افزایش مهارت‌های دانشجویی، در دوره‌ای 4 ساعته به شرح زیر برگزار گردید.

کارگاه نرم‌افزار ABAQUS در دو جلسه و بهصورت دو هفته متوالی مورخ 17/8/95 و 26/8/95، در ساعت 12:30 الی 15:00 در سطح دانشکده‌ای توسط انجمن علمی مهندسی مواد برگزار شد. تعداد افراد شرکت‌کننده در این کارگاه 20 نفر بوده و دوره با تدریس دکتر صادقی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، صورت گرفت.

1

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=62.7841.48576.fa
برگشت به اصل مطلب