انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مواد و متالورژی
جلسه هماهنگی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۱۶ | 

انجمن علمی مهندسی دانشکده مواد بر آن شد که برای آغاز پاییز دوره چهاردهم در جهت هماهنگی و آمادگی اعضا جلسه ای برگزار کند که با اصلاح در  سمت هر عضو ، وظایف بر اساس  قابلیت ها و توانایی های هر عضو به او اعطا شود تا بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد. و برنامه ای برای فعالیت های سه ماه آینده انجمن ریخته شد .شرح کامل در صورت جلسه آورده شده است

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=62.7841.45405.fa
برگشت به اصل مطلب