انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
برگزاری بازدید اسکلت فلزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۱۶ | 

باتوجه به اهمیت کسب مهارت‌های عملی در رشته‌ی مهندسی عمران، انجمن علمی دانشکده‌ی مهندسی عمران دانشگاه علم وصنعت ایران اقدام به برگزاری بازدید اسکلت فلزی نمود.

این بازدید روز چهارشنبه 11 اسفندماه باحضور مهندس سیادت نژاد از یک پروژه‌ی عظیم مسکونی برگزار گردید.

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7837.49167.fa
برگشت به اصل مطلب