انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
بازدید از ایستگاه‌ هواشناسی اقدسیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رشته‌ی مهندسی عمران از جمله مهندسی‌های گسترده و با تنوع زیاد می‌باشد. این مهندسی که شامل گرایش‌های سازه، آب، خاک و ... می‌باشد، در قسمت آب، با رشته‌هایی مانند جغرافیا نیز در ارتباط است. در قسمت گرایش آب در رشته‌ی مهندسی عمران، باید قبل از شروع هر کاری، اطلاعاتی راجع به آب و هوا به دست آورد تا به عنوان داده‌های اولیه در مسائل استفاده کنیم.

روز چهارشنبه 5 آبان دانشجویان دانشکده عمران به همراه دکتر ذهبیون، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، بازدیدی از ایستگاه هواشناسی اقدسیه (از وسایلی از جمله تشت باران، دماسنج و ...)، واقع در بلوار ارتش انجام دادند.

0

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=62.7837.47431.fa
برگشت به اصل مطلب