انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
بازدید از فرودگاه امام خمینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۲۷ | 

   روز چهارشنبه مورخ 6/10/91 با هماهنگی انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران از فرودگاه امام خمینی بازدید شد.

در این بازدید دکتر توکل کاشانی به توضیح مسائل برای دانشجویان پرداختند.این بازدید با هدف آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش حمل و نقل با قسمت های مختلف فرودگاه صورت گرفت.

   در این بازدید ابتدا استقبال گرمی از بازدید کنندگان توسط مسئولین فرودگاه صورت گرفت.سپس انواع کالاهای همراه مسافرین و نحوه ی تشخیص آن ها توسط دستگاه های موجود در فرودگاه ،مراحل تگ زنی به بار مسافرین و نحوه ی هدایت بار تا داخل هواپیما توسط چشم الکترونیک توضیح داده شد.

   پس از انجام پذیرایی ناهارتوسط انجمن علمی دانشکده، از برج مراقبت فرودگاه بازدید شد و نحوه ی ارتباط برج مراقبت با خلبان تا فرود هواپیما روی باند توضیح داده شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=62.7837.28351.fa
برگشت به اصل مطلب