انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
برگزاری سمینار "ارتقاء ایمنی راه‌آهن"

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | 

با توجه به اینکه موضوع حمل ونقل جاده‌ای بحث نوینی است؛ از این رو انجمن علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با روش‌های ارتقاء ایمنی راه‌آهن به برگزاری یک سمینار در تاریخ 30 آذر ماه سال 1395 تحت عنوان "ارتقاء ایمنی راه‌آهن" در دانشکده مهندسی راه‌آهن اقدام نمود. طی این سمینار که با حضور مهندس حمید بوذری، معاون مدیر واحد ارتقاء ایمنی راه‌آهن ج.ا.ا برگزار شد، موضوعاتی از قبیل: ایمنی حاشیه‌نشینان حریم ریلی، آموزش و پژوهش ریلی، فرهنگ ایمنی و نگاه نو، ایمنی و گذرگاه‌های ریلی، روز بدون حادثه، ایمنی و بهداشت محیط زیست و  همچنین تمرکز بر روی عامل انسانی به عنوان موضوع مهم ایمنی حمل و نقل و ... مطرح شد.

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=62.7834.49125.fa
برگشت به اصل مطلب