انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
کارگاه ارائه ی مقالات پیرامون موضوع مدیریت ریسک در حمل و نقل ریلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۱۵ | 

انجمن علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن درپی سلسه سمینارهای حمل ونقل و لجستیک در روز 1 آذرو در محل آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک  اقدام به برگزاری کارگاه ارائه ی مقالات پیرامون موضوع مدیریت ریسک در حمل و نقل ریلی  و با محوریت مدل سازی شدت تصادفات حامل کالاهای خطرناک در گذرگاه های همسطح ریل و جاده،ساختار مدل انتشار جامع در حمل و نقل ریلی کالاهای خطرناک(مطالعه ی موردی مسیر ایستگاه راه آهن ری)،بررسی شدت حوادث آتش سوزی در ایستگاه های تشکیلاتی راه آهن(مطالعه ی موردی مسیر ایستگاه راه آهن ری) با حضور دکتر مرتضی باقری عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن نمود.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=62.7834.45399.fa
برگشت به اصل مطلب