انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
بادید از سامانه صدای مسافر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۸ | 

گروه بازدید کننده راس ساعت 30׃13 از دانشکده به سمت ساختمان شهدصبوری واقع در میدان راه آهن حرکت کردند.پس از رسیدن به مقصد  دکتر مرتضی باقری عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن توضیحاتی در خصوص سامانه به دانشجویان ارائه دادند. مهندس راشدی معاونت مسافری راه آهن نیز در این بازدید  حضور داشتند که دانشجویان از توضیحات ایشان نیز بهره بردند.دانشجویان ضمن بازدید با نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه و نحوه ی عملکرد آن ها آشنا شدند  و یک تماس نیز به عنوان نمونه بر روی اسپیکر گذاشته شد تا دانشجویان نحوه ی پاسخگویی را مشاهده کنند خانم نکوهی مسئول سامانه ی صدای مسافر نیز پاسخگوی سوالات دانشجویان بودند در پایان نیز چند ایده از طرف دانشجویان در راستای بهبود عملکرد سامانه طرح شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=62.7834.45228.fa
برگشت به اصل مطلب