انجمن علمی دانشجویی- مهندسی برق
برگزاری مسابقه‌ی کارگاه برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | 

کارگروه مسابقات انجمن علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران، به منظور آشنایی دانشجویان جدیدالورود با فضای عملی و آزمایشگاهی مهندسی برق، اولین مسابقه‌ی دانشکده‌ای (مسابقه‌ی کارگاه برق) برگزار کرد.

برای آمادگی دانشجویان جهت شرکت در مسابقه نیز دو جلسه‌ی آموزشی تئوری و عملی تدارک دیده شد تا شرکت کنندگان با کارگاه برق و مسابقه آشنا شوند. این مسابقه در دو مرحله انجام گرفت. شرکت کنندگان که به صورت گروه‌های دو نفره به رقابت پرداختند در ابتدا یک مدار ساختمانی و سپس یک مدار کنتاکتوری را بستند.

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=62.7832.48534.fa
برگشت به اصل مطلب