انجمن علمی دانشجویی- مهندسی برق
برگزاری مراسم معارفه‌ی دانشجویان جدیدالورود 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی دانشکده مهندسی برق در راستای خوش‌آمد‌گویی به دانشجویان جدیدالورود و معرفی دانشکده برق به آن ها مراسمی تحت عنوان "مراسم معارفه ی ورودی های 95"  را در تاریخ 12 مهر سال 95 برگزار کرد.

در این مراسم به ترتیب دکتر جلالی (استاد گروه کنترل، پدر فناوری اطلاعات ایران)، دکتر جدید (استاد گروه قدرت، رییس سابق دانشکده برق) و دکتر عبدالعالی (دانشیار گروه مخابرات) برای دانشجویان سخنرانی کردند. سپس مسابقه‌ی حدس تصویر توسط کارگروه مسابقات انجمن علمی برق اجرا شد؛ که به اعضای گروه برتر (3 نفر) فلش مموری اهدا شد. بعد از آن دبیر انجمن علمی (جناب آقای کرده لاچین) برای دانشجویان سخنرانی کردند. در انتهای برنامه نیز به هر یک از دانشجویان ورودی یک پکیج آموزشی اهدا و از آن ها پذیرایی شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7832.47347.fa
برگشت به اصل مطلب