انجمن علمی دانشجویی- اخبار
شرکت انجمن علمی دانشگاه در نهمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه باهنر کرمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرکت انجمن علمی دانشگاه در هشتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد:

نهمین جشنواره ملی حرکت ویژه دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی در بازه زمانی 3 الی 5 مهرماه 1395 در دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد. دفتر مرکزی انجمن های علمی با شرکت در این جشنواره و برپایی غرفه مربوط به انجمن های علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در این مراسم حضور داشت.

شایان ذکر است این مراسم با حضور وزیر علوم و معاونین این وزارت خانه برگزار شد.

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=62.7814.47436.fa
برگشت به اصل مطلب